Nieżyt żołądka przewlekły

Nieżyt żołądka przewlekły — Gastritis chronica.

Schorzenie to, doniedawna stanowiące niejako owoc zakazany, świę­ci obecnie swe odrodzenie. A zawdzięcza to zwłaszcza chirurgom, którzy na rezekowanych preparatach pokazali nam zmiany, jakich nie mogliśmy stwierdzić na żołądkach trupich. Zmiany anatomo-patologiczne wykazują nam drobnokomórkowy naciek w śródmiąższowej tkance łącznej, w której rozwijające następnie guzki limfocytowe. W błonie śluzowej stwierdza­my bądź zinik gruczołów, bądź przerost śluzówki, prowadzący do tak- zw. etat mamellone. W różnych odcinkach żołądka możemy stwieir-dzać różne zmiany, bądź też nieżyt występuje ogniskowo, pozostawiając resztę błony śluzowej bez zmian lub zmiany o mniejszem natężeniu (np. pas zapalny wokoło wrzodu trawiennego ).

Wobec wielkiej ilości czynników chorobotwórczych trudno ustalić pochodzenie nieżytu, Zgrubsza podzielimy te czynnika na kil­ka grup.

Czynniki pierwotnie żołądkowe. Oczywiście ‘każda sprawa, to­cząca się w żołądku, może dać w wyniku nieżyt przewlekły. Często powta­rzające się, nawet drobne urazy skutkiem braków uzębienia, niedostatecz­nego żucia, przeładowania pokarmowe, nieregularne żywienie, jady i po­karmy drażniące — nadmiernie pieprzne, słone, zimne lub gorące, alko­hol, dym (palenie), wszystko to drażni żołądek.


Projektowanie ogrodów Środa Wlkp., Środa lawenda

Układ krwionośny człowieka – układ, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych.

skuteczne pozycjonowanie warszawa Praca Olsztyn hmb

Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) | krew (łac. sanguis) | serce (łac. cor).

cheap philippines phone card international calling card tanie noclegi

Układ krążenia wraz z układem limfatycznym tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium).

sts Odchudzanie skuteczne Sightseeing in Poland

Krew wypływa z serca tętnicami, a wraca żyłami. Im dalej od serca tym ciśnienie krwi jest mniejsze.

Zakłady internetowe cowork polska s.a. pediatra warszawa

Informacje pochodzą z "Patologja, diagnostyka i terapja" red. F. Malinowski, Z. Orłowski, Wyd. "delta, Warszawa 1936